דינים ומנהגים הקשורים ליום האזכרה

יום השנה נקבע על פי התאריך העברי של הפטירה. במקרה בו חלפו 3 ימים או יותר בין יום הפטירה ליום הקבורה ייקבע יום השנה הראשון לפי התאריך העברי של יום הקבורה. אך בשנה שלאחר מכן ביום השנה השני ואילך ייקבע יום השנה בתאריך העברי של יום הפטירה.

ביום האזכרה נהוג לעלות לקבר, אך יש חשיבות רבה גם לאמירת ה"קדיש".
נוהגים להקפיד על אמירת קדיש בתפילת ערבית בערב יום האזכרה ובתפילת שחרית ומנחה ביום האזכרה עצמו.

אם יום האזכרה חל בשבת או חג –
בדרך כלל נהוג לעלות לקבר ביום שאחרי (ראשון או איסרו חג), אך אפשר כמובן גם להקדים ביום.
את אמירת הקדיש אין לדחות או להקדים, אלא לומר אותה בשלוש התפילות כמו שכתוב למעלה.