לוגו להודעה

מפאת קדושת השבת או החג

אתר חברה קדישא הרצלה סגור לתנועת מבקרים

האתר ייפתח שוב לשרותכם עם צאת השבת או החג.